Obzorje Evropa: digitalne in nastajajoče tehnologije za spodbujanje konkurenčnosti in podporo evropskemu zelenemu dogovoru za leto 2024

Datum objave: 15. 11. 2023

Razpisovalec: Evropska komisija

Predmet: Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije, 15. novembra objavila sklop petih razpisov za sofinanciranje inovativnih in raziskovalnih projektov na področju digitalnih in nastajajočih tehnologij za spodbujanje konkurenčnosti in podporo evropskemu zelenemu dogovoru za leto 2024 (HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01):

  • Industrial leadership in AI, Data and Robotics boosting competitiveness and the green transition (AI Data and Robotics Partnership)
  • Smart photonics for joint communication & sensing and access everywhere (Photonics Partnership) (RIA)
  • Photonics Innovation Factory for Europe (Photonics Partnership) (IA)
  • Fundamentals of Software Engineering (RIA)
  • Novel paradigms and approaches, towards AI-powered robots– step change in functionality (AI, data and robotics partnership) (RIA)

Upravičenci:

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate – glej razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Rok za prijavo: 19. 3. 2024

Več