Odprti projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov – Presežek les 2022

Datum objave: 2. 2. 2022

Razpisovalec: Društvo oblikovalcev Slovenije v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS – Direktoratom za lesarstvo ter z Zavodom za kulturno dejavnost FRACT

Naziv razpisa: Odprti projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov – Presežek les 2022

Namen: Namen natečaja je poiskati nove lesene izdelke ali družine lesenih izdelkov, ki lahko predstavljajo reprezentativno in globalno poslovno uspešno ponudbo slovenskega lesarstva. V okviru natečaja želimo evidentirati izdelke, ki predstavljajo kulturni temelj in obenem vsestransko učinkovit gospodarski potencial znotraj široke nacionalne platforme, ki naj bi postopno prerasla v komponento naše širše identitete.

Predmet: Predmet odprtega, enostopenjskega projektnega natečaja je izbor predlogov novih produktov lesarske panoge. V okviru javnega natečaja bodo najboljšim natečajnim projektom podeljene nacionalne nagrade in priznanja za LESARSKI PRESEŽEK LETA 2022.

Upravičenec: Prijavo lahko odda vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Javnega natečaja se lahko udeležijo državljani RS oziroma vsi tisti, ki imajo poslovni sedež (registracijo pravne osebe) ali stalno prebivališče v RS.

  • Avtorji in izdelovalci z idejnimi zasnovami in z izdelki, ki do konca leta 2021 še niso bili v redni prodaji in jih je mogoče opredeliti kot prototip;
  • Avtorji in izdelovalci tistih izdelkov, ki so že v uvodni fazi komercializacije, torej začetno, vendar ne več kot eno leto prisotni na slovenskem trgu.

Razpisana vrednost: Strokovna komisija bo po proučitvi predlogov in presoji odločila o nagradah, odškodninah ali morebitnih odkupih natečajnih del. Sklad za nagrade in priznanja predvidoma znaša 5.000,00 EUR bruto.

Rok za prijave: Javni natečaj se prične z dnem objave vsebine natečajne dokumentacije na spletni strani Društva oblikovalcev Slovenije. Natečajni elaborat mora biti oddan najkasneje do polnoči 18. 3. 2022.

Več