Organizirana prva delavnica o razpisih za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti v občini Kanal ob Soči

  • Post category:Novice

Od priprav za kandidiranje na kmetijske razpise do oddaje vloge in po njej

V ponedeljek, 25. aprila 2022, je v Kanalu potekala delavnica o razpisih, namenjenih kmetijstvu in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz občine Kanal ob Soči. Delavnico je vodila Darja Zadnik, svetovalka specialistka za razvoj podeželja in INFO točka za razpise Programa razvoja podeželja iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

Ker se priprave na razpis ne začnejo, ko na ministrstvu ali občini razpišejo sredstva, ampak že veliko prej, je bila delavnica organizirana z namenom, da se kmetijska gospodarstva iz občine seznanijo o možnostih pridobivanja sredstev iz različnih virov in se tako pravočasno pripravijo na zahteve v procesu od prijave na razpis do izvedbe investicije in po njej.

Udeležence sta uvodoma pozdravili županja občine Kanal ob Soči Tina Gerbec in mag. Almira Pirih, direktorica Zavoda za zeleni razvoj Soške doline, ki sta predstavili načrte in vlogo Zavoda na področju zelene preobrazbe občine. Prav tako sta poudarili pomen tovrstnih delavnic za uspešno črpanje sredstev in s tem doprinos k razvoju kmetijskih gospodarstev v občini.