P1 COVID 2022 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 8. 4. 2022

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: P1 COVID 2022 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namen: Namen produkta P1 Covid 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

  • za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic epidemije COVID-19 na njihovo poslovanje,
  • za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Upravičenec: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Razpisana vrednost: 10.500.000              

Rok za prijave: Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2022 oz. do porabe sredstev.

Več