P1 plus 2022 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 19. 4. 2022

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: P1 plus 2022 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Področje: Bančni krediti

Namen: Ugodno financiranje in omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov malim in srednje velikim podjetjem.

Upravičenec: Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji.

Razpisana vrednost: 87.450.000,00       

Rok za prijave: 15. 10. 2022

Več