P1 plus 2023 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 24. 3. 2023

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Namen: Namen razpisa P1 plus 2023 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej za:
– zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP,
– izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,
– izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Upravičenec: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Razpisana sredstva: 60.000.000,00

Rok prijave: 15. 10. 2023

Več