P2 2024 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024

Datum objave: 1. 3. 2024

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Predmet: Predmet produkta je sofinanciranje (subvencija) zagona inovativno naravnanih podjetij, razvoja MVP (minimalno sprejemljiv produkt/minimum viable product) in lansiranje tržnih produktov na trg.

Namen: Namen produkta je spodbuditi mlada inovativno naravnana podjetja (start-up podjetja) k realizaciji njihovih razvojnih potencialov in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev, ki se prednostno osredotočajo na področja skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s strategijo pametne specializacije (S5).

Upravičenec: Produkt P2 je namenjen podjetjem, ki:

  • imajo produkt še v fazi razvoja in še ni dokončan (zaželena je faza prototipa),
  • imajo idejo za inovativni produkt/storitev, ki so jo z ekipo morda že validirali pri zgodnjih uporabnikih,
  • imajo ekipo z znanjem in jasno idejo, kako bodo izdelali produkt/storitev in ga popeljali na trg.

Višina financiranja: 72.000 EUR subvencije (izplačane v treh tranšah)

Razpisana sredstva: 2,16 mio EUR

Vlogo se lahko odda na prijavni rok: 29. 3. 2024 do 14.00.

Več