P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022

Datum objave: 7. 3. 2022

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022

Področje: Inovativna podjetja

Namen: Razpis P2 je subvencija, namenjena sofinanciranju zagona inovativnih podjetij, razvoju MVP (angl. minimum viable product) in lansiranju inovativnih produktov na trg. Namen finančne spodbude P2 je torej razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme ter ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Upravičenec: Mikro in mala podjetja

Razpisana vrednost: 2.160.000,00           

Rok za prijave: 10. 5. 2022 do 14:00

Več