P7 2021 – Mikrokrediti

Datum objave: 3. 1. 2022

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: P7 2021 – Mikrokrediti

Področje: Mikrokrediti

Namen: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Upravičenec: Mikro, mala in srednje velika podjetja

Razpisana vrednost: 15.000.000,00

Rok za prijave: 1. 3. 2022

Več