P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

Datum objave: 3. 1. 2022

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

Področje: Krediti

Namen: Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom.

Upravičenec: Mikro, mala in srednje velika podjetja

Razpisana vrednost: 10.800.000,00

Rok za prijave: 25. 3. 2022

Več