P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit

Datum objave: 7. 10. 2022

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit

Področje: Financiranje

Predmet: Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni COVID 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

Upravičenec: Mikro, mala in srednje velika podjetja

Razpisana vrednost: 32.000.000,00

Rok za prijave: 15. 11. 2022 do 14:00

Več