P7CV 2021 COVID – Krediti organizatorjem potovanj

Datum objave: 18. 10. 2021

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: P7CV 2021 COVID – Krediti organizatorjem potovanj

Področje: Krediti

Namen: Namen ugodnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP s strani organizatorjev potovanj.

Upravičenec: Kandidirajo lahko zgolj podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD: H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet, H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet, H50.100 Pomorski potniški promet, H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu, N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup, N79.110 Dejavnost potovalnih agencij, N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj, N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

Razpisana vrednost: 1.800.000,00

Rok za prijave: 5. 11. 2021

Več