P7E 2023 – Krizno-likvidnostni kredit

Datum objave: 14. 7. 2023

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Namen: Namen in cilj javnega razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije, za namen likvidnostnega financiranja podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize.

Upravičenec: Kredit lahko pridobijo MSP-ji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Razpisana vrednost: 10 mio EUR

Rok za prijave: 15. 9. 2023 do 14. ure in15. 11. 2023 do 14. ure

Več