P7K 2024 – Krizno likvidnostni kredit

Datum objave: 23. 2. 2024

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Predmet: Predmet produkta so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).

Namen: Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo. 

Upravičenec: MSP

Razpisana sredstva: 21,70 mio EUR

Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:

  • 15. 3. 2024 do 14.00
  • 15. 4. 2024 do 14.00
  • 7. 5. 2024 do 14.00
  • oziroma do porabe vseh sredstev

Več