Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na podlagi ZPGVCEP

Datum objave: 2. 11. 2022

Razpisovalec: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija)

Naziv razpisa: Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na podlagi ZPGVCEP

Področje: Nepovratna sredstva zaradi visokih cen energentov

Predmet: Podjetja bodo prejela pomoč v dveh tranšah. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 – september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober – december 2022 pa do 15. 3. 2023.

Upravičenec: Mali poslovni odjemalci

Rok za prijave: Od 1. novembra 2022, od 12. ure dalje. Oddaja vloge za dodelitev pomoči na podlagi ZPGVCEP poteka elektronsko preko aplikacije Javne agencije SPIRIT Slovenija.

Več