Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19

Datum objave: 30. 3. 2021

Razpisovalec: SID banka

Naziv razpisa: Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19

Področje: Posojila

Namen: Cilj je podpreti razvoj, raziskave in inovacije podjetja in omogočiti nadaljnje uspešno delovanje tudi v času epidemije COVID-19.

Upravičenec: Samostojni podjetniki, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja, socialna podjetja in zagonska (start-up) podjetja

Razpisana vrednost: Kredit v višini od 10.000,00 do 2.500.000,00 evrov

Rok za prijave: do porabe sredstev

Več