Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)

Datum objave: 30. 3. 2021

Razpisovalec: SID banka

Naziv razpisa: Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)

Področje: Posojila

Namen: Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. Financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV

Upravičenec: Zagonsko podjetje oziroma start-up, samostojni podjetniki, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja, zadruge in socialna podjetja

Razpisana vrednost: Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov

Rok za prijave: do porabe sredstev

Več