Razpis SPF GO! 2025 št. 02/2024

Datum objave: 26. 3. 2024

Razpisovalec: EZTS GO v okviru Sklada za male projekte GO! 2025, financiranega iz Programa Interreg VI-A Italija- Slovenija 2021-2027

Cilj razpisa: Razpis se izvaja v okviru Cilja Politik 4 – PO4 – Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic. Splošni cilj tega razpisa je spodbujanje okrepljenega čezmejnega sodelovanja v sektorju in izkoriščanje sinergij s pobudami povezanimi z Evropsko prestolnico kulture 2025, da se poveča potencialni vpliv na turizem na celotnem območju.

Tematike:

 • aktivno vključevanje in participacija otrok in mladih (mlajših od 30 let);
 • zelena mobilnost, socialna in okoljska trajnost;
 • valorizacija in krepitev kulture večjezičnosti;
 • promocija dobrega počutja in družbene kohezivnosti skozi šport in rekreacijo dostopno vsem.

Upravičenec: Na razpis se lahko prijavijo naslednji subjekti: 

 • Lokalne, regionalne, nacionalne oblasti in druge javne ustanove in agencije
 • Akademske in izobraževalne ustanove
 • Organizacije za usposabljanje
 • Zasebna podjetja
 • Organizacije za podporo podjetnikom in podjetjem
 • Organizacije za destinacijski management in turistične skupnosti
 • Organizacije civilne družbe
 • Lokalne akcijske skupine in podobno

Partnerstvo: Projektno partnerstvo mora biti sestavljeno na sledeč način:

 • Dva projektna partnerja (VP in PP), od katerih eden s sedežem v Sloveniji in eden s sedežem v Italiji. Vrednost projektnih predlogov znaša lahko od 30.000,00 EUR do 150.000,00 EUR;
 • Izjemoma, za projektne predloge v vrednosti od 30.000,00 EUR do 50.000,00 EUR, zadošča tudi samo en partner.
 • Maksimalna vrednost projekta je 150.000,00 EUR.

Razpisana sredstva: Višina financiranja,  namenjenega za ta razpis je 1.455.674,50  EUR (od tega 1.164.539,60 EUR iz naslova ESRR in 291.134,90 EUR iz naslova italijanskega nacionalnega rotacijskega sklada).

Rok za prijave: Rok za oddajo projektnih predlogov je torek, 14. 5. 2024 do 13:00

Več