REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2

Datum objave: 25. 4. 2022

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Naziv razpisa: REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2

Področje: Kibernetska varnost

Namen: Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Upravičenec: Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

Razpisana vrednost: 200.000,00                              

Rok za prijave: 31. 3. 2023

Več