REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost

Datum objave: 4. 10. 2021

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost

Področje: Kibernetska varnost

Namen: Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Upravičenec: Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Razpisana vrednost: 650.000,00

Rok za prijave: 31. 3. 2023

Več