REACT EU – Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije

Datum objave: 4. 10. 2021

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: REACT EU – Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije

Področje: Digitalna strategija

Namen: Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij.

Upravičenec: Mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Razpisana vrednost: 2.800.000,00

Rok za prijave: 31. 3. 2023

Več