REACT EU – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Datum objave: 8. 10. 2021

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: REACT EU – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Področje: Digitalizacija

Namen: Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.

Upravičenec: Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

Razpisana vrednost: 1.300.000,00

Rok za prijave: 31. 3. 2023

Več