REACT EU – Vavčer za pridobitev certifikatov

Datum objave: 18. 10. 2021

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: REACT EU – Vavčer za pridobitev certifikatov

Področje: Vavčerji

Namen: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oziroma vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procesov in storitev ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS)

Upravičenec: Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

Razpisana vrednost: 900.000,00

Rok za prijave: 31. 03. 2023

Več