REACT EU – Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Datum objave: 11. 10. 2021

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: REACT EU – Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Področje: Širitev na tuje trge

Namen: Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih.

Upravičenec: Mala in srednje velika podjetja

Razpisana vrednost: 250.000,00

Rok za prijave: 31. 3. 2023

Več