REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Datum objave: 27. 9. 2021

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Področje: Spodbuditi MSP k statusnemu preoblikovanju družb

Namen: Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju:

  • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
  • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
  • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno,

z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

Upravičenec: Mala in srednje velika podjetja

Razpisana vrednost: 200.000,00

Rok za prijave: do porabe sredstev oz. do 31. 3. 2023

Več