REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Datum objave: 20. 9. 2021

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Področje: Celostno vrednotenje okoljskih vplivov

Namen: Namen vavčerja je MSPjem omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA – Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka

Upravičenec: Mala in srednje velika podjetja

Razpisana vrednost: 409.000,00

Rok za prijave: 31. 3. 2023

Več