REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke

Datum objave: 27. 9. 2021

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke

Področje: Namen vavčerja je poziv MSP k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oziroma njihovega tržnega položaja.

Namen: Zaščita intelektualne lastnine

Upravičenec: Mala in srednje velika podjetja

Razpisana vrednost: 600.000,00

Rok za prijave: do porabe sredstev oz. do 31. 3. 2023

Več