REVAV-4-Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Datum objave: 20. 9. 2021

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: REVAV-4-Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Področje: Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini

Namen: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oziroma storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Upravičenec: Mikro, mala in srednje velika podjetja

Razpisana vrednost: 700.000,00

Rok za prijave: Skrajni rok za oddajo vlog je 30. 6. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Več