REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 150/2021 z dne 17.9.2021 in spremembe v Ur. l. RS, št. 10/2022 z dne 21.1.2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 7/2023 z dne 20.1.2023 in spremembe v Ur. l. RS, št. 32/2023 z dne 17.3.2023 in spremembe v Ur. l. RS, št. 42/2023 z dne 7.4.2023 in spremembe v Ur. l. RS, št. 46/2023 z dne 21.4.2023 in spremembe v Ur. l. RS, št. 61/2023 z dne 2.6.2023 in spremembe v Ur. l. RS, št. 64/2023 z dne 16.6.2023 in spremembe v Ur. l. RS, št. 79/2023 z dne 21.07.2023:

Datum objave: 20. 9. 2021

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Področje: Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji)

Namen: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – v nadaljevanju B2B), za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.

Upravičenec: Mikro, mala in srednja podjetja

Razpisana vrednost: 700.000,00

Rok za prijave: Skrajni rok za oddajo vlog je 18. 8. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Več