Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Datum objave: 16. 5. 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Naziv razpisa: Sedmi javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Področje: Klasična akvakultura

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Upravičenec: Pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov in ki nastopajo v naslednjih pravno-organizacijskih oblikah: 1. gospodarske družbe; 2. zadruge; 3. samostojni podjetniki posamezniki ali 4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Razpisana vrednost: 132.000,00              

Rok za prijave: 30. 9. 2023 do 23.59

Več