Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji

Datum objave: 19. 2. 2021

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji

Področje: Podjetništvo

Namen: Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja

Upravičenec: Mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.)

Razpisana vrednost: 1.300.000,00

Rok za prijave: do 31. 12. 2021

Več