Javni razpis so-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022)

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: Javni razpis so-investiranje z zasebnimi investitorji v MSP (SI-SK 2022)

Namen: Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Področje: Financiranje inovativnih podjetij

Upravičenec: Mikro in mala podjetja

Razpisana vrednost: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 4.300.000 EUR, pri čemer je največ do 1.600.000 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 2.700.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Sredstva niso prenosljiva med posameznimi kohezijskimi regijami.

Rok za prijave: Roki za predložitev vlog na Sklad v letu 2022 so: do vključno 28. 2. 2022 do 14. ure za prvo odpiranje, 31. 3. 2022 do 14. ure za drugo odpiranje, do vključno 29. 4. 2022 do 14. ure za tretje odpiranje, do vključno 31. 5. 2022 do 14. ure za četrto odpiranje, do vključno 30. 6. 2022 do 14. ure za peto odpiranje, do vključno 31. 8. 2022 do 14. ure za šesto odpiranje, do vključno 30. 9. 2022 do 14. ure za sedmo odpiranje, do vključno 27. 10. 2022 do 14. ure za osmo odpiranje, do vključno 30. 11. 2022 do 14. ure za deveto odpiranje in do vključno 9. 12. 2022 do 14. ure za deseto odpiranje. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.

Več