SK75 2022 – Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Datum objave: 2. 3. 2022

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Naziv razpisa: SK75 2022 – Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Področje: Financiranje

Namen: Namen produkta je zagotavljanje kvazi – lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Upravičenec: Mikro in mala podjetja

Razpisana vrednost: 1.125.000,00

Rok za prijave: 5. 10. 2022

Več