SK75 2022 – Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Datum objave: 28. 2. 2022

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: SK75 2022 – Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Področje: Posojila

Namen: Namen produkta je zagotavljanje kvazi – lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Upravičenec: Mikro in mala podjetja

Razpisana vrednost: 1.125.000,00

Rok za prijave: Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2022 je do vključno 13. 5. 2022 do 14. ure za prvo (1.) odpiranje in do vključno 5. 10. 2022 do 14. ure za drugo (2.) odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Več