Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za standardne projekte

Datum objave: 19. 11. 2021

Razpisovalec: Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR 2021 – 2027

Naziv razpisa: Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za standardne projekte

Področje: Raziskave, inovacije, napredne tehnologije, digitalna družba, energetska učinkovitost, podnebne spremembe in tveganja, krožno gospodarstvo, biodiverziteta in ekosistemi 

Upravičenec: Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjetja. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik.

Razpisana vrednost: 25.000.000,00

Rok za prijave: 28. 2. 2022

Več