Transnacionalni program Interreg SREDNJA EVROPA 2021-2027: prvi razpis

Datum objave: 15. 11. 2021

Razpisovalec: Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg SREDNJA EVROPA 2021 – 2027

Naziv razpisa: Transnacionalni program Interreg SREDNJA EVROPA 2021-2027: prvi razpis

Področje: Raziskave, inovacije, napredne tehnologije, kompetence za RIS3 in podjetništvo, energetska učinkovitost, podnebne spremembe in tveganja, krožno gospodarstvo, biodiverziteta in ekosistemi, trajnostna mobilnost in navezave na TEN-T, celostno upravljanje s sodelovanjem

Upravičenec: Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjetja. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik.

Razpisana vrednost: 72.000.000,00

Rok za prijave: 23. 2. 2022

Več