Učinkovito upravljanje z energijo v stavbah postaja zaradi klimatskih sprememb in visokih stroškov vedno bolj pomembno

  • Post category:Novice

Uspešno zaključeno tridnevno usposabljanje za upravljanje z energijo v stavbah

23. maja 2023 se je zaključilo tridnevno Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v stavbah, namenjeno tistim subjektom, ki razmišljajo o novih projektih ali so že vključeni v projekte za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter povečanje izrabe obnovljivih virov energije. Usposabljanje je organiziral Zavod za zeleni razvoj Soške doline.

Usposabljanje je potekalo v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, za njegovo izvajanje pa je zadolžen Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU). Slednji v okviru omenjenega projekta ozavešča in usposablja ključne deležnike v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb.

Usposabljanje se je odvijalo 16., 18. in 23. maja 2023 v konferenčni dvorani restavracije Primula v Solkanu. V treh dneh je bilo predstavljenih petnajst različnih tem. Zvrstilo se je trinajst predavateljev in strokovnjakov z energetskega, pravnega, finančnega in trženjskega področja, ki so med drugim tudi na praktičnih primerih udeležencem predstavili različne metode in sisteme za ciljno spremljanje rabe energije in vode.

Usposabljanja so se udeležili predstavniki občin, univerze, srednjih in osnovnih šol, zdravstvenih in dijaških domov ter domov upokojencev kot tudi predstavniki drugih organizacij iz Goriške regije. V času predavanj so se slednji bolje pripravili za samostojne analize potencialov za izvedbo projektov uvajanja sistema za upravljaje z energijo v objektih in institucijah javnega sektorja, tehnično in ekonomsko evalvacijo posameznih ukrepov, oceno in zagotavljanje ciljnih prihrankov ter pridobili smernice za primerno predstavitev pričakovanih rezultatov vodstvu organizacije.