Usposabljam.se 2020

Datum objave: 27. 1. 2020

Razpisovalec: Zavod RS za zaposlovanje

Naziv razpisa: Usposabljam.se 2020

Področje: Usposabljanje in izobraževanje

Namen: Izvedba lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu

Upravičenec: Delodajalci/brezposelni

Razpisana vrednost: 3.976.650,00

Rok za prijave: do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 10. 2021

Več