Usposabljam.se 2024-2025

Datum objave: 7. 3. 2024

Razpisovalec: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Predmet: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam.se 2024 – 2025«, katerega namen je izvedba usposabljanj na delovnem mestu za brezposelne osebe.

Usposabljanje po javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe v delovni proces delodajalca, kjer oseba na delovnem mestu pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, z namenom pridobiti znanja, veščine, kompetence, spretnosti in delovne izkušnje. Delodajalci kandidate lahko preizkusijo in usposobijo za konkretno delo.

V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo brezposelni, prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na ZRSZ. Specifične ciljne skupine so natančneje določene v javnem povabilu.

Upravičenec: Na javno povabilo se lahko prijavi poslovni subjekt (pravna ali fizična oseba), ki je vsaj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Republike Slovenije. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa: 11,67 milijona EUR

Rok: Javno povabilo je odprto od 14. 3. 2024 od 10. ure do porabe sredstev, najdlje do 31. 3. 2025.

Več