Ustvarjalna Evropa / kultura: podpora za projekte evropskega sodelovanja za leto 2024

Datum objave: 19. 10. 2023

Razpisovalec: EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Predmet: EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa Ustvarjalna Evropa – podprogram Kultura, objavila javni razpis, namenjen podpori za projekte evropskega sodelovanja za leto 2024.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki so dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter imajo uradni sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu Kultura. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisana sredstva: 59.730.025 EUR (projekti sodelovanja manjšega obsega: 23.892.010 EUR; projekti sodelovanja srednjega obsega: 35.838.015 EUR)

Rok prijave: 23. 1. 2024

Več