Vabilo na tematsko srečanje učinkovitega upravljanja z energijo

  • Post category:Novice

Vljudno vabljeni na tematsko srečanje učinkovitega upravljanja z energijo in prehoda na obnovljive vire energije, ki bo v ponedeljek, 7. novembra 2022, ob 18. uri v Večnamenski dvorani OŠ Kanal.

Predavatelji z Instituta Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost in Goriške lokalne energetske agencije GOLEA bodo predstavili možnosti vgradnje individualnih in skupnostnih sončnih elektrarn kot tudi aktualne in potencialne projekte obnovljivih virov energije na območju občine Kanal ob Soči.

To bo zadnje izmed osmih tematskih srečanj po vseh krajevnih skupnostih občine pod organizatorstvom Zavoda za zeleni razvoj Soške doline, ki potekajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in v okviru Študije različnih možnosti energetske izrabe obnovljivih virov energije na območju občine Kanal ob Soči, katere naročnik je Občina.

Pred tematskim srečanjem, med 16.30 in 17.45, vljudno vabljeni tudi na voden ogled hranilnika energije na osnovi vodika v Industrijski coni Anhovo – jug (ob Gasilskem domu Salonit Anhovo).

dr. Boris Sučić, udie – vodja aktivnosti C2 (LIFE IP CARE4CLIMATE) Institut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost
Rajko Leban, univ. dipl. inž. str. – direktor agencije GOLEA
mag. Edvard Košnjek, udie – Institut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost
Janez Melink, mag. inž. grad. – GOLEA