VAV16 | Vavčer za certifikate kakovosti/2

Datum objave: 3. 10. 2022

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Naziv razpisa: VAV16 | Vavčer za certifikate kakovosti/2

Področje: Vavčer za pridobitev certifikatov

Predmet: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oziroma vzdrževanja/obnovitve certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

Upravičenec: Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Razpisana vrednost: 627.465,03

Rok za prijave: 31. 3. 2023

Več