Vavčer za digitalni marketing

Datum objave: 16. 5. 2022

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: Vavčer za digitalni marketing

Področje: Vavčerji

Namen: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Upravičenec: Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

Razpisana vrednost: 1.600.000,00

Rok za prijave: 31. 03.2023

Več