Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc je podjetjem na voljo že od oktobra 2021, podjetja pa se z njim spodbuja k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu in na svoji spletni strani 25. 11. 2022 objavil spremembe javnega poziva REVAV-7/ Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, ki je financiran iz sredstev REACT EU.

Datum prve objave: 8. 10. 2021

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Naziv razpisa: Vavčer za dvig digitalnih kompetenc – REVAV-7

Področje: Digitalizacija

Namen: Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.

Upravičenec: Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

Višina vseh sredstev za obdobje 2021-2023: 1.300.000,00 EUR

Najnižja spodbuda: 600,00 EUR

Najvišja spodbuda: 9.999,99 EUR

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoči

Upravičeni stroški: od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2023

Rok za prijave: 31. 3. 2023

Več