H2STUDENT, LIFE IP CARE4CLIMATE, JIVE 2 CEE Hydrogen Bus Roadshow

Zavod v sodelovanju s slovenskimi in partnerji iz EU vzpostavlja partnerstva za prijave na različne razpise. Ob upoštevanju, da gre za novo organizacijo, za krepitev svojih kompetenc sodeluje z institucijami v sklopu različnih projektov in programov tudi kot zunanji sodelavec in sicer:

  • H2STUDENT: sodelovanje s podjetjem ECUBES d.o.o. in Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru
    O programu: Namen programa H2STUDENT je pomoč mladim, da se bodo znali sami učiti o trajnostni prihodnosti, si sami graditi in prepoznavati življenjske priložnosti naproti sonaravni družbi. Cilj programa je skozi zanimiva predavanja, vsebine, dosegljive na spletni platformi www.h2student.si in skozi igro na zanimiv način vzbuditi zanimanje za trajnostno mobilnost, za vodik, dvigniti tehnološko ozaveščenost ter mlade navdušiti, da se bodo odločali za študij in poklice, ki so povezani z novimi vodikovimi tehnologijami. Več
  • LIFE IP CARE4CLIMATE: sodelovanje z Institutom Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost
    O projektu: LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki bo z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbudil izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov. Več
  • JIVE 2 CEE Hydrogen Bus Roadshow: sodelovanje s podjetjem ECUBES d.o.o.
    O projektu: Severnojadranske države, ki se združujejo v Vodikovi dolini Severnega Jadrana, imajo v pripravi številne projekte, katerih cilj je proizvodnja zelenega vodika in njegova uporaba. Evropska komisija in Clean Hydrogen Partnership financirata projekt “JIVE 2 CEE Hydrogen Bus Roadshow”, v sklopu katerega potekajo predstavitve avtobusa na vodik po izbranih mestih v Srednji in Vzhodni Evropi. Koordinacijo projekta v Sloveniji vodi podjetje ECUBES d.o.o. iz Nove Gorice. Več
  • Strategija Pametne vasi na območju KS Anhovo – Deskle za obdobje 2022-2030: v sodelovanju z Občino Kanal ob Soči in različnimi deležniki iz lokalnega okolja je zasnovanih 15 projektnih idej (s področij kulturnega in družbenega življenja, izobraževanja, socialne oskrbe, stanovanjske oskrbe, podjetništva, turizma, kmetijstva, digitalizacije, trajnostne mobilnosti ter obnovljivih virov energije in racionalne rabe energije) za prijave na prihodnje razpise 2023-2027. Več