Zavod za zeleni razvoj Soške doline začenja svojo pot

  • Post category:Novice

Na podnebne spremembe, ki jim je priča cel svet, se je Evropska komisija (EK) konec leta 2019 odzvala s tako imenovanim Zelenim dogovorom, ki zavezuje vse države članice, posledično regije, lokalne skupnosti, … pa tudi vsakega posameznika. Zadeva tako gospodarstvo (v smislu razogljičenja kot prehoda v krožno gospodarstvo), kmetijstvo, promet (posebej javni promet in transport), stavbe (v smislu energetske varčnosti), komunalno gospodarstvo kot gospodinjstva (odpadki, kurišča).

Skladno s postavljenimi cilji je EK opredelila tudi sredstva, ki bodo na voljo državam in znotraj njih različnim deležnikom prek javnih razpisov v obdobju do leta 2030. Vsaka organizacija, institucija, tudi lokalna skupnost in posamezniki se bomo morali ustrezno odzvati in opraviti svoj del »naloge«. V tem okviru bo – s ciljem spodbujanja trajnostnega razvoja – svojo vlogo odigral tudi Zavod za zeleni razvoj Soške doline (zavod) s sedežem v Kanalu.

Ena njegovih ključnih nalog bo izobraževanje različnih ciljnih skupin prebivalstva za zeleni oziroma trajnostni prehod; prvenstveno bodo izobraževanja namenjena učencem.

Nadalje se bo zavod usmeril v sistematično delo z malimi in srednjimi podjetji, ki jim bodo v prihodnjih letih namenjena razvojna sredstva predvsem na področju krožnega gospodarstva in digitalizacije. Skladno z njihovim interesom jih bo zavod obveščal o javnih razpisih, iskal ustrezne razpise zanje, jim nudil osnovno pomoč pri razpisih, organiziral srečanja in podobno.

Eno od področij delovanja zavoda bo tudi delo z mladimi pri spodbujanju podjetnosti, povezovanja z gospodarstvom, izobraževanja.

Mag. Almira Pirih, direktorica Zavoda za zeleni razvoj Soške doline