Zelena delovna mesta

Datum objave: 19. 8. 2022

Razpisovalec: Zavod RS za zaposlovanje

Naziv razpisa: Zelena delovna mesta 2022

Predmet: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo programa Zelena delovna mesta, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za: polni delovni čas, 40 ur na teden, ali delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti.

Mesečno subvencijo v višini 680 EUR prejmejo izbrani delodajalci za zaposlitev brezposelnih na zelenih delovnih mestih. Subvencijo se prejema za največ 12 mesecev. Delovno razmerje je za nedoločen čas.

Namen: Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb na zelenih delovnih mestih za nedoločen čas. S tem se prispeva k njihovi delovni in socialni aktivaciji ter tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Delodajalci bodo za njihovo zaposlitev prejeli subvencijo, si zagotovili delovno silo in povečali konkurenčnost.

Upravičenec: Delodajalec (pravna ali fizična oseba), ki izpolnjuje pogoje javnega povabila.

Razpisana vrednost: Na voljo je 2,45 milijona EUR, ki jih financira Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

Rok za prijave: Oddaja e-ponudbe je možna od 23. 8. 2022 od 12.00 do 30. 6. 2024 do 23.59, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Več